วัสดุ/อลูมิเนียม
อุณหภูมิการใช้งาน -75 ถึง +250 °C
 
(นิ้ว)
2
2-1/2
3
3-1/2
4
4-1/2
5
6
6-1/2
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
ขนาด
(mm.)
50
63
75
90
100
115
125
150
165
175
200
225
250
275
300
350
400
450
500
550
600
650
700
รหัส
 
-
-
SHD 030
-
SHD 040
-
SHD 050
SHD 060
-
SHD 070
SHD 080
SHD 090
SHD 100
SHD 110
SHD 120
SHD 140
-
-
-
-
-
-
-
ความยาว
(เมตร)
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 ม. ยืดได้ 2.3 ม.
- 1.5 ม. ยืดได้ 3 ม.
- 2 ม. ยืดได้ 4 ม.
- 3 ม. ยืดได้ 6 ม.
- 4 ม. ยืดได้ 10 ม.