วัสดุ/Stainless Steel 430 + Carbon Steel Screw
Material/Band: Stainless steel SUS430
Housing: Stainless Steel SUS430
Bolt: Carbon Steel
Safety Guard: Plastic cover edge
Outer Diameter 8 - 320 mm. 28 sizes
สายที่เหมาะสม / ขนาดใน (mm)
รหัส
 
PRS 12C
PRS 15C
PRS 17C
PRS 20C
PRS 22C
PRS 25C
PRS 30C
PRS 35C
PRS 40C
PRS 45C
PRS 50C
PRS 55C
PRS 60C
PRS 70C
PRS 80C
PRS 90C
PRS 100C
PRS 110C
PRS 120C
PRS 140C
PRS 150C
PRS 165C
PRS 190C
PRS 215C
PRS 240C
PRS 270C
PRS 290C
PRS 320C
ขนาด
 
8-12
10-15
11-17
13-20
16-22
18-25
22-30
25-35
27-40
30-45
35-50
40-55
46-60
55-70
60-80
70-90
85-100
95-110
105-120
110-140
120-150
135-165
160-190
185-215
210-240
240-270
260-290
290-320
I.D. x O.D.
(mm.)
9 x 0.7
9 x 0.7
9 x 0.7
9 x 0.7
9 x 0.7
9 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
 
PRAS BRAID/
PRAS FOOD
4, 6
8, 9
9, 10
12
15
15
19, 21
25
 
32
38
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAS SPRING/
PRAS FOOD SPRING
 
9
9
12
15
15
19
25
 
32
38
 
45
50
63
63
75
90
100
 
127
 
152
 
200
 
 
 
 
PRAS MAX/
PRAS FOOD MAX
 
9
9
12
15
15
19
19, 25
32
32
38
 
 
50
63
63
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAS DRILL
 
 
9
12
12
15
19
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAS AIR
6
8, 9
9
12
15
 
19
25
 
 
38
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAS FOIL DUCT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
 
63
75
90
90, 100
100
 
125
150
150
175
200
225
250
 
300
 
PRAS FLEX, PRAS E FLEX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
 
63
75
90
90, 100
 
115
125
150
150, 163
175
200
225
250
 
300
 
PRAS ALU DUCT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75
 
 
100
 
125
 
152
175
200
225
250
275
300
 
PRAS PU Flex
 
 
 
 
 
 
25
32
32
38
 
50
 
63
 
75
90
100
 
125
 
150
 
200
 
250
 
300