รหัส
 
PRAS 495
รายการ
 
กาว Pras 495 (กล่องละ 10 หลอด)
ขนาดบรรจุ
(Packing Specification)
20g/ขวด
วัสดุที่ใช้ยึดติด
(Main Sticking Material)
โลหะ, พลาสติก, ยาง
ชนิด
(Type)
Ethyl Cyanoa - crylate
สี
(Color)
โปร่งใส (Trans-parent)
ความหนืด
Viscosity
(CPS)
30/50 ?
ความเร็วในการยึดติด
Curing Speed(fixing time/total curing)
? 20s/24h
แรงยึด
Shearing strength
(Mpa)
? 16