วัสดุ/Teflon PTFE
อุณหภูมิ -209 °C - +260 °C
รหัส
 
TTF 010
TTF 023
TTF 020
TTF 030
TTF 040
TTF 060
TTF 080
TTF 100
TTF 120
TTF 140
TTF 160
TTF 200
ขนาด
(mm.)
1x2
2x3
2x4
3x5
4x6
6x8
8x10
10x12
12x14
14x16
16x18
20x22
ความยาว
(เมตร)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20