วัสดุ/Nylon-6
อุณหภูมิ 100 °C
รหัส
 
ST 010
ST 023
ST 024
ST 025
ST 030
ST 040
ST 050
ST 060
ST 080
ST 100
ST 120
ST 130
ST 150
ขนาด
(mm.)
1x3
2x3
2x4
2.5x4
3x5
4x6
5x7
6x8
8x10
10x12
12x14
13x15
15x18
ความยาว
(เมตร)
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
30
25