วัสดุ/Teflon PFA
อุณหภูมิ -209 °C - +260 °C
รหัส
 
TTF 020W
TTF 030W
TTF 040W
TTF 060W
TTF 080W
TTF 100W
ขนาด
(mm.)
2x4
3x5
4x6
6x8
8x10
10x12
ความยาว
(เมตร)
20
20
20
20
20
20