วัสดุ/Silicone
ทนความร้อน 300 °C ต่อเนื่อง 15-30 นาที
รหัส
 
SIT 100
ขนาด
(mm.)
10X15
ความยาว
(เมตร)
25