วัสดุ/Stainless Steel 304
Material/Band: Stainless steel 304SS
Housing: Stainless Steel 304SS
Bolt: Stainless steel 304SS
Safety Guard: Plastic cover edge
Outer Diameter 8 - 320 mm. 28 sizes
อุณหภูมิการใช้งาน -5 ถึง 70 °C
รหัส
 
PRF 12C
PRF 15C
PRF 17C
PRF 20C
PRF 22C
PRF 25C
PRF 30C
PRF 35C
PRF 40C
PRF 45C
PRF 50C
PRF 55C
PRF 60C
PRF 70C
PRF 80C
PRF 90C
PRF 100C
PRF 110C
PRF 120C
PRF 140C
PRF 150C
PRF 165C
PRF 190C
PRF 215C
PRF 240C
PRF 270C
PRF 290C
PRF 320C
ขนาด
 
8-12
10-15
11-17
13-20
16-22
18-25
22-30
25-35
27-40
30-45
35-50
40-55
46-60
55-70
60-80
70-90
85-100
95-110
105-120
110-140
120-150
135-165
160-190
185-215
210-240
240-270
260-290
290-320
I.D. x O.D.
(mm.)
9 x 0.7
9 x 0.7
9 x 0.7
9 x 0.7
9 x 0.7
9 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
12 x 0.7
 
PRAS BRAID/
PRAS FOOD
4, 6
8, 9
9, 10
12
15
15
19
25
 
32
38
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAS SPRING/
PRAS FOOD SPRING
 
9
9, 10
12
15
15
19
25
 
32
38
 
45
50
63
63
75
90
100
127
 
 
152
200
 
 
 
 
 
PRAS MAX/
PRAS FOOD MAX
 
9
9
 
15
15
19
25
 
32
38
 
 
50
63
63
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAS DRILL
 
 
9
12
12
15
19
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAS AIR
6
8, 9
9
12
15
15
19
25
 
32
38
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAS FOIL DUCT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
 
63
75
 
90
100
 
125
 
150
175
200
225
250
 
300
 
PRAS FLEX, PRAS E FLEX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
 
63
75
 
90
100
115
125
 
150, 163
175
200
225
250
 
300
 
PRAS ALU DUCT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75
 
 
100
 
125
 
150
175
200
225
250
275
300
 
สายที่เหมาะสม / ขนาดใน (mm)
PRAS PU Flex
 
 
 
 
 
 
25
 
32
38
 
50
50
63
 
75
90
100
 
125
 
150
 
200
 
250
 
300